آموزش کاشت گوجه چری

در حال نمایش یک نتیجه

بذر گوجه گیلاسی چری پاکوتاه گلدانی آمریکایی بسته 20 عددی

6,800 تومان
بذر گوجه گیلاسی گلدانی پاکوتاه واریته ای بسیارپربار و با سایز عالی چری می باشد. این واریته توانایی تولید 60 تا 100 گوچه چری در هر گلدان یا بوته دارد. ارن رقم مناسب ترین رقم گوجه گیلاسی جهت کاشت می باشد.مخصوصا مناسب کاشت آپارتمانی.