بذر کدو دلمه سبز

در حال نمایش یک نتیجه

بذر کدو دلمه سبز تیره ایتالیایی

5,900 تومان
کدو حلوایی سبز گرد چیست؟ کدو دلمه ای گرد فقط انواعی از کدو حلوایی است. این یک واریته موروثی است که بیشتر به شکل بوته ای رشد می کند. کدو سبز در حدود 45 روز به شکل گرد بالغ می شود.