قیمت بذر گل آهار

در حال نمایش 2 نتیجه

بذر گل آهار پابلند رنگارنگ پک 50 عددی (ایتالیایی)

6,800 تومان

گل آهار گیاهیست یکساله و از زیباترین گل های بهاره و تابستانه بوده در حاشیه کاری، باغچه و به عنوان گل بریدنی استفاده می شود. دمای مناسب برای رشد گل آهار ۱۵ درجه سانتی گراد می باشد.

بذر گل آهار میکس گل درشت ایتالیایی پک 30 عددی

6,800 تومان
گل آهار گیاهیست یکساله و از زیباترین گل های بهاره و تابستانه بوده در حاشیه کاری، باغچه و به عنوان گل بریدنی استفاده می شود. دمای مناسب برای رشد گل آهار ۱۵ درجه سانتی گراد می باشد.