کاشت گل رعنا زرد

در حال نمایش یک نتیجه

بذر گل رعنا زرد زیبا پاکوتاه پرپر

تماس بگیرید
  • بذر گل رعنا زیبا زرد از گیاهان بومی آمریکای  شمالی و گیاهی همیشه سبز و چند ساله است.
  • که در فصل بهار و تابستان گلدهی دارد و با آغاز پاییز و فصل سرما میزان گلدهی آن کاهش می یابد.
  • بسته 1 گرمی