کاهو خارجی

در حال نمایش یک نتیجه

بذر پاک چوی بنفش مقاوم به گرما پک ۵۰ عددی

4,000 تومان
یک نوعی کلم چینی که دارای ساقه های با رنگ های مختلف شیری یا سفید یا سبز بوده که این پایه ها و ساقهه ا ختم می شود به برگهایی سبز رنگ همانند خردل ها .این کلم یا کاهو دارای ارقام مختلفی می باشد