گل دلفینیوم

در حال نمایش یک نتیجه

بذر گل دلفینیوم یا زبان در قفا الوان پامتوسط ایتالیایی

7,900 تومان
  • گل دلفینیوم یا زبان در قفا از خانواده گلهای چند ساله و بومی کره شمالی و کوه های بلند گرمسیری آفریقاست.
  • نام این گل زیبا از واژه یونانی delphínion  به معنای دلفین گرفته شده است.
  • بسته 100 عددی