گل شب بو خیری

در حال نمایش یک نتیجه

بذر گل شب بو ماهون راوانل

6,900 تومان
  • این واریته از شب بو گیاهیست چند ساله، ساقه راست قامت.
  • گل ها پُر پَر بر روی گل آذین خوشه افراشته قرار گرفته.
  • گل های این شب بو رنگهایی متنوع و گرمی دارد.
  • پک 30 عددی