تکثیر بذر گل زنبق

در حال نمایش یک نتیجه

بذر گل زنبق گنتار فرانسوی به همراه آموزش کاشت پک 5 عددی

تماس بگیرید
گل زنبق گیاهی سرما دوست بوده و با شروع فصل سرما کشت می شود.ریشه زنبق علاوه بر صنعت عطرسازی در داروسازی و در پخت و پز هم استفاده می شود. .گنتار به معنی رایحه و بو در پارسی کهن بوده است.